Villkor

1. INLEDANDE ANMÄRKNING

Turistbyrån trip.travel LLC, 108 West 13th Street, Wilmington, DE 19801 (i fortsättningen: trip.travel) garanterar att samtliga bilder och informationer som handlar om egenskaper av logienheter från trip.travel:s utbud och som finns på hemsidan är alldeles riktiga. trip.travel garanterar dessutom att samtliga villkor som står i dess utbud är också alldeles riktiga.

trip.travel förbinder sig att förse gästen med logi i den enheten och i den terminen som gästen har hyrt. Undantag till denna bestämmelse kan enbart förekomma ifall av utomordentliga omständigheter som har orsakats av force majeure (krig, allmänna oroligheter, strejker, terroristiska anfall, sanitära haverier, naturliga katastrofer, intervention av behöriga myndigheter etc.).

Med uthyrning av en eller flera logienheter ifrån trip.travel:s utbud ingår gästen en laglig förbindelse med trip.travel. Med den förbindelsen bekräftar gästen att denne är ense med Allmänna villkor för tjänster av logi (i fortsättningen: Allmänna villkor). Samtliga bestämmelser som står i trip.travel:s utbud är lagligt bindande för både gästen och trip.travel. Allmänna villkor skall stå som grunden till lösning av tvister som möjligtviss kan förekomma mellan gästen och trip.travel. Därför är gästen skyldig till att ordentligt läsa Allmänna villkor innan förhandspenningen skall betalas.

2. UTBUDETS INNEHÅLL

trip.travel:s utbud omfattar tjänster av privat– och hotellogi samt logi på fyrar.

Typer och beteckningar av logienheter från trip.travel:s utbud i den privata sektorn:

A – lägenhet, självständig logienhet som består av ett eller flera rum, eget kök och minst ett badrum. I hela objektet kan det finnas en eller flera lägenheter, studio-lägenheter eller rum. Ägarna eller ägarnas familj brukar bo i en särskild del av objektet.

AS – studio-lägenhet, logienhet som består av ett rum som innehåller sovutrymme, vardagsutrymme, kök och matsal. Sovutrymme kan möjligtvis vara placerat på loften. Studio-lägenhet har eget badrum. I hela objektet kan det finnas en eller flera lägenheter, studio-lägenheter eller rum. Ägarna eller ägarnas familj brukar bo i en särskild del av objektet.

S – rum, logienhet med sovutrymme. Oftast har ett rum eget badrum, men det kan förekomma att några rum delar ett badrum. I några objekt finns det rum med gemensamt kök och dess användning måste gästen oftast betala. I de flesta fall finns det inte möjlighet för gästen att själv förbereda mat, men oftast finns det möjligheten till uppbetalning för frukost, halvpension eller helpension. I hela objektet kan det finnas en eller flera lägenheter, studio-lägenheter eller rum. Ägarna eller ägarnas familj brukar bo i en särskild del av objektet.

K – hus, logienhet som omfattar hela objektet. Ett hus består av ett eller flera sovrum, vardagsrum, kök samt minst ett badrum. I objektet bor varken andra gäster eller ägarna.

Liten bokstav i logikoden betyder att det finns några logienheter i objektet, oavsett om dem är med i trip.travel:s utbud eller det är ägarna som bor i dem. Till exempel, om en lägenhet har koden A-456-c innebär detta att det finns minst två lägenheter till i objektet (lägenhet ”a” och lägenhet ”b”).

Nummer inom parantes betecknar logienhetens kapacitet och typ av sängar. Nummer till vänster visar antal sängar, och nummer till höger visar antal extrasängar. Till exempel, koden A-456-c (4+2) betyder att lägenheten ”c” i objektet 456 har fyra sängar och två extrasängar.

I ett sovrum kan det finnas högst två sängar. Alla andra sängar i sovrummet anses vara extrasängar. Alla sängar som ligger i köket, matsalen eller vardagsrummet betraktas också som extrasängar. Logienheter som är del av trip.travel:s utbud oftast har vanliga sängar som extrasängar. Sällan är det bäddsoffor som räknas som extrasängar och väldigt sällan hittar man en hoppfällbar säng som utnyttjas som extrasäng. Genom att kolla planlösnings ritningar och fotografier av önskad logienhet får man det bästa begreppet om extrasängarnas position och utseende.

3. FÖRFRÅGNINGAR

Ifall gästen själv inte kan göra en reservation som mest motsvarar dennes önskemål har denne möjlighet att kontakta trip.travel:s personal och ställa förfrågan om reservation. Förfrågningar ställer man via e-post. Varje förfrågning bör innehålla tydliga förklaringar av gästens önskemål (det som behövs minst är tidsperiod, antal personer, deras ålder och önskad lokalitet, samt eventuella särskilda villkor och krav). Utifrån dessa uppgifter ska trip.travel:s personal sätta ihop ett bud för gästen. Om så önskas har gästen möjlighet att kontakta trip.travel via telefon, men förfrågningen måste slutligen skickas via e-post.

Efter att ha bestämt sig för önskad tjänst ställer gästen en reservationsbegäran.

4. RESERVATIONSBEGÄRAN

Reservationsbegäran ställer man enklast på trip.travel:s hemsida genom att fylla i reservationsformulär. Man kan också göra det personligen i trip.travel:s kontor eller hos subagenter som har tillstånd att sälja logienheter från trip.travel:s utbud. Gästen är ansvarig för att lämna samtliga uppgifter som krävs i reservationsformulär eller för att visa samtliga dokumenten som är erforderliga för reservationsprocessen i fall gästen gör en reservation i trip.travel:s kontor eller hos trip.travel:s subagent.

5. PERSONUPPGIFTERS SEKRETESS

Gästen lämnar personuppgifter frivilligt ut. Personuppgifter behövs för att trip.travel skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot gästen. Uppgifterna kan också användas för framtids kommunikation. trip.travel förbinder sig att inte ta personuppgifter ut ur firman eller att lämna dem ut till tredje man, förutom vad det gäller samarbetspartners som tar del i fullgörning av den hyrda tjänsten. Gästen kan alldeles frivilligt godkänna användning av personliga uppgifter i trip.travel:s promotions syfte.

6. BETALNING

Reservationsbetalning kan göras till bankkonto (gästen betalar för bankkostnader) eller med kreditkort (gästen betalar för bankkostnader).

För att bekräfta reservationen betalar gästen 50 % av hela hyresbelopp.

Gästen har olika möjligheter till att betala resten av beloppet:

 • Kontantbetalning direkt till objektägaren på ankomstdagen,
 • Senast 30 dagar före ankomsten, med kreditkort eller till trip.travel:s bankkonto (eller till trip.travel:s subagents bankkonto),

I vissa fall (om hyresbelopp inte överstiger 300 euro, eller om gästerna behöver visum för att komma in i Kroatien) behövs det betalning av hela hyresbelopp för att bekräfta reservationen.

Informationen om förhandspennings belopp och tillvägagångssätt för betalning av resten av beloppet får gästen tillsammans med offerten.

Ifall inbetalat belopp inte hade kommit till trip.travel:s bankkonto innan gästen har ankommit till semesterdestinationen är gästen skyldig att skicka till trip.travel bankkvittot som bekräftar inbetalningen (SWIFT), eller att skicka ifyllda och undertecknade Uttalandet om inbetalning med bifogade kopia av passet eller ID kort (således undviker gästen SWIFT kvittot utgifter). Efter att ha fått Uttalandet om inbetalning skickar trip.travel voucher till gästen.

Betalad reservation bekräftar att gästen har fått en ordentlig uppfattning om egenskaper och villkor för den bestämda logienheten. Genom betalning av reservationen blir alla bestämmelser som står i Allmänna villkor lagligt bindande för både gästen och trip.travel.

7. INNEHÅLL OCH PRIS AV TJÄNSTER

På trip.travel:s hemsida är priser angivna för varje objekt för sig. Samtliga priser för samtliga logienheter är angivna i euro. Priser för hotellogi och fyrlogi omfattar bara de tjänster som är beskrivna för respektive logienhet. Angivna priser omfattar: daglig hyra av logienhet, sängkläder, ett fullständigt utrustad kök med matlagnings redskap och bestick (med undantag om man hyr ett rum utan köks användning), vatten, el och gas (med undantag för vissa objekt som hör till äventyrsturism).

Som extraerbjudanden uppfattas tjänster som finns i och runtomkring logienhet men som inte ingår i hyrespris (mat, tvättmaskin, båtuthyrning, kajplatsen etc.). Gästen betalar för dem separat om dem verkligen används och utnyttjas. Ifall trip.travel har fått prislistan för extraerbjudanden publiceras den på trip.travel:s hemsida. I övriga fall bestämmes priset direkt av gästen och tjänstens innehavare. Gästen betalar direkt till tjänstens innehavare för de flesta av extraerbjudanden, men vissa extratjänster betalar gästen vid bekräftelse av reservationen.

Även om de flesta extratjänster är av fakultativ karaktär finns det några som är obligatoriska att betala (exempelvis avgift för avslutande städning, transport till objektet, vistelseavgift för gäster etc.).

Även om utbudet av extratjänster ibland kan vara avgörande för tillgänglighet av önskad logienhet (till exempel mat, husdjur, extrasäng…) behöver alla extratjänster inte vara tillgängliga hela tiden. Därför är gästen skyldig att nämna alla önskade extratjänster vid inlämning av reservationsbegäran.

I vissa sällsinta fall kan det hända att gästen måste betala en försäkringsavgift. Det gör man direkt till uthyraren och man betalar kontant. Försäkringsavgift skyddar uthyraren från skadegörelse. På avgångsdagen får gästen försäkringsavgift tillbaka efter att uthyraren har besiktat logienhet och konstaterat att den är i samma skick som gästen fick den i.

Informationer om samtliga obligatoriska betalningar, exakta belopp för önskade tjänster och möjliga försäkringsavgifter, samt informationen om betalningsmöjligheter får gästen senast tillsammans med offerten.

trip.travel förbehåller sig rätten att ändra priser som är publicerade på trip.travel:s hemsida i fall uthyrare ändrar priser av logi och/eller extratjänster. Om priset av logienheten ändras efter dess reservation men innan förhandspenning betalas är trip.travel skyldig att genast efter eget vetande om prisförändring informera gästen om det nya priset och att skicka, om gästen accepterar det, en ny beräkning.

Ifall priser av logi och bestämda extratjänster ändras efter att förhandspenning är betalad garanterar trip.travel att resten av beloppet ska överensstämma med det ursprungliga priset som gästen hade reserverat logienheten för. Ifall innehavaren eller trip.travel sänker logienhetens pris efter att gästen har bekräftat reservationen får gästen ingen rätt till ett nytt lägre pris.

Avtals parter är ense om att trip.travel förbehåller sig rätten att förhöja priser innan gästen börjar utnyttja tjänsten ifall valutakursen för den bestämda valutan ändras med mer än 5 % efter reservationsbekräftelse, samt ifall det förekommer förhöjning av andra kostnader som påverkar tjänstens pris och som trip.travel inte hade vetandet om och inte kunde veta om. Gästen får avbeställa reservationen ifall det tidigare bestämda priset höjs med mer än 10 %. Om så sker har gästen rätt att få tillbaka summan som erlagdes fram till avbeställningen utan skadestånd. Detta belopp återbetalas till gästens bankkonto på bekostnad av trip.travel.

Alla priser angivna på trip.travel:s hemsida är beräknade för vistelse som omfattar fler än fyra övernattningar. Om vistelsen omfattar fyra eller färre övernattningar gäller följande:

 • För fyra övernattningar höjs angivna priser med 20,00 %.
 • För tre övernattningar höjs angivna priser med 33,33 %.
 • För två övernattningar höjs angivna priser med 50,00 %.
 • För en övernattning höjs angivna priser med 75,00 %.

Ifall gästen som under någon föregående säsong var med i en större grupp som använde trip.travel:s tjänster vill ställa en reservationsbegäran för löpande säsongen får gästen rätt till prisrabatt enbart om trip.travel har gästen registrerad i sitt arkiv som medlem av den större gruppen.

Avbeställda och orealiserade reservationer påverkar inte storlek av respektive rabatt.

Gäster som reserverade tjänster från trip.travel:s utbud via subagent har ingen rätt till nämnda rabatter. De får använda rabatter som subagenten eventuellt har att erbjuda enligt sin egen policy.

För tjänster angivna i Sista minuten kategori gäller inga extra rabatter.

8. KATEGORISATION OCH BESKRIVNING AV TJÄNSTER

Logienheter som står i trip.travel:s utbud är beskrivna enligt den officiella kategorisation av den lokala turistmyndigheten som gällde då logienhetens innehavare fick arbetstillstånd, samt enligt logienhetens besiktning som trip.travel:s personal genomförde för att få en riktig uppfattning om logienhetens skick.

Standarder av logi, kost, tjänster etc. är olika för olika länder och är därmed icke jämförbara. Informationen som gästen får på försäljningsplats är inte mer bindande för trip.travel än informationen som är publicerade på trip.travel:s hemsida.

Rums/lägenhets fördelning i hotell genomförs av hotellets personal vid receptionen. Varje rum/lägenhet som i enlighet med vouchers specifikationer tilldelas gästen skall av gästen accepteras, med undantag för gäster som har reserverat rum/lägenhet med särskilda egenskaper.

trip.travel garanterar att gäster i varje logienhet skall av uthyraren få tillhörande köksredskap samt bestick för det antal personer som respektive logienhet är avsedd för. Varje gäst måste få ren och städad logienhet, samt rena sängkläder. Gäster vars uppehåll blir längre än en vecka får rena sängkläder en gång per vecka. Uthyraren är icke skyldig att förse gästen med handdukar.

Gästen får tillträde till logienhet från och med klockan 14.00 på ankomstdagen, och får lämna logienhet till och med klockan 10.00 på avgångsdagen. Inom fyra timmar sätter uthyraren logienhet i ett vederbörande skick för mottagning av nya gäster.

Nyckel till hyrd logienhet får gästen från uthyraren på plats i själva objektet.

9. TRIP.TRAVEL:S RÄTT TILL ÄNDRINGAR OCH AVBESTÄLLNING

trip.travel får förorda ändringar av reserverat logi eller avbeställa hyrda logienheter delvis eller i helhet ifall det innan eller under reservationsterminen förekommer utomordentliga omständigheter som enbart är knutna till den hyrda logienheten och som inte kan undvikas eller åtgärdas (exempelvis sanitära haverier eller dylikt) och som skulle ha varit berättigad anledning för trip.travel att inte publicera erbjudandet eller ta emot reservationer för dessa logienheter om utomordentliga omständigheter hade förekommit under tiden av publicering och försäljning av erbjudande.

Ifall trip.travel har möjligheten att erbjuda gästen ett alternativt logi får bytet av det reserverade logiet ske enbart med gästens godkännande. Ifall det alternativa logiet har ett lägre pris än det avbeställda förbinder trip.travel sig att betala prisskillnaden till gästen på sin egen bekostnad. Ifall det alternativa logiet har ett högre pris än det avbeställda förbehåller trip.travel sig rätten till att få prisskillnaden betalad av gästen.

trip.travel är skyldig att omedelbart efter förekomsten av utomordentliga omständigheter ge information om reservationsändringar eller reservationsavbeställningar till alla gäster som har betalat förhandspenning och därmed bekräftat sin ankomst. Ifall det inte finns möjligheten till alternativt logi är trip.travel skyldig att på sin egen bekostnad återbetala erlagt hyresbelopp som skall vara förhöjd med bankkostnader för inbetalning. Gästen är skyldig att uppvisa kvittot som bevisar belopp av bankkostnader.

Denna bestämmelse skall enbart tillämpas ifall utomordentliga omständigheter inte har orsakats av force majeure och att de enbart är knutna till det reserverade logiet. Ifall ändring eller avbeställning av reservationen är orsakad av force majeure tillämpas bestämmelser från punkt 11.

10. GÄSTENS RÄTT TILL ÄNDRINGAR OCH AVBESTÄLLNING

Gästen kan ändra villkor i redan fastställd reservation endast ifall tjänstens uthyrare godkänner det. Således får gästen ändra följande: hyresman, hyrestid, antal personer, personernas ålder samt typ av reserverade tjänster eller extratjänster. Begäran för reservationsändring skall vara skriftlig och kan skickas via e-post, fax eller med vanlig post. Bearbetning av ändringar kostar 30 euro per ändringen (per ny beräkning). Ifall gästen efter en redan fastställd och bekräftad ändring begär en ny ändring av bokningen debiteras gästen 30 euro igen även om de nya parametrarna överensstämmer med parametrar av den ursprungligt bekräftade bokningen.

Avbeställning av reserverat logi gör gästen skriftligt och skickar den via e-post, fax eller med vanlig post.

Datum som står för grunden till beräkningen av avbeställningskostnader är från den dag som trip.travel mottog skriftlig begäran om avbeställningen på. Avbeställningskostnader beräknas på följande sätt:

 • För avbeställning tidigare än 29 dagar före hyrestidens början tar trip.travel 30 % av hela hyrespris som avgift för hanterings– och administrationskostnader. Resten av beloppet återbetalas till gästen på dennes bekostnad.
 • För avbeställning senare än 28 dagar men tidigare än 22 dagar före hyrestidens början tar trip.travel 40 % av hela hyrespris som avgift för hanterings– och administrationskostnader. Resten av beloppet återbetalas till gästen på dennes bekostnad.
 • För avbeställning senare än 21 dagar men tidigare än 15 dagar före hyrestidens början tar trip.travel 60 % av hela hyrespris som avgift för hanterings– och administrationskostnader. Resten av beloppet återbetalas till gästen på dennes bekostnad.
 • För avbeställning senare än14 dagar men tidigare än 8 dagar före hyrestidens början tar trip.travel 80 % av hela hyrespris som avgift för hanterings– och administrationskostnader. Resten av beloppet återbetalas till gästen på dennes bekostnad.
 • För avbeställning mellan 7 och 0 dagar före hyrestidens början tar trip.travel 100 % av hela hyrespris som avgift för hanterings– och administrationskostnader.
 • Ifall gästen inte befinner sig på destinationen eller avbeställer den hyrda tjänsten efter att ha börjat utnyttja den har gästen ingen rätt att kräva återbetalning av erlagt belopp.

Ifall gästen avbeställer bokat logi med en eller flera godkända rabatter skall dessa rabatter ej tas med vid beräkning av avbeställningskostnader, vilket betyder att avbeställningskostnader skall beräknas enligt det fullständiga bokningspriset.

Ifall verkliga kostnader överstiger dem ovannämnda förbehåller trip.travel sig rätten till att få de riktiga kostnader betalda av gästen.

Ovannämnda avbeställningskostnader beräknas också i fallet då tjänstens innehavare inte accepterar ändringar av reservationsparametrar. Ifall så sker kan förhandspenningen inte överföras till den nya beräkningen.

Utbytet av reserverad logienhet med logienhet av en annan ägare betraktas som avbeställning av reserverad logienhet och i detta fall betalar gästen avbeställningskostnader enligt den nämnda skalan. Den eventuella prisskillnaden skall dock godkännas till gästen för en ny reservation. För en ny reservation beviljar trip.travel gästen en särskild rabatt av 10 % av den avbeställda bokningen.

Ifall gästen som avbeställer reservationen hittar en ny kund för samma reservation beräknar trip.travel enbart kostnaderna som förekommer för själva utbytet.

Ifall reservation avbeställas på grund av dödsfall av hyresman eller dennes närmaste familjemedlem beräknar trip.travel enbart de minima avbeställningskostnaderna (30 %). Den bestämmelsen tillämpas för dödsfall av vilken gruppmedlem som helst eller dennes närmaste familjmedlem (äkta make, bror, syster, föräldrar och barn) under villkoret att trip.travel har haft personen i frågan registrerad som gruppmedlem.

Gästen är skyldig att förse trip.travel med dödsbevis samt eventuellt bevis om släktskapet mellan den avlidne och hyresman eller gruppens medlem.

Direkt efter avslutad beräkning av den exakta summan som bör återbetalas till gästen genomförs återbetalningen på gästens bekostnad.

Reservationsavbeställning som orsakas av vilken annan anledning som helst skall alltid lösas med obligatorisk betalning av avbeställningskostnader enligt den nämnda skalan.

Ifall gästen inte har ankommit till bokat logi till och med klockan 20.00 på den första hyrningsdag och inte har informerat trip.travel såväl som tjänstens innehavare om detta betraktas reservationen som avbeställd på ankomstdagen och således skall avbeställningskostnader beräknas. Ifall tjänstens innehavare har under tiden tagit andra kunder har gästen ingen rätt till överklagning samt förlorar denne rätten till återbetalning av erlagt belopp.

11. TRIP.TRAVEL:S SKYLDIGHETER

trip.travel är skyldig att försäkra fullgörning av tjänster, att välja utövare av tjänster samt att sköta om gästens rättigheter och dennes bäste intresse enligt de goda sederna inom turismen.

trip.travel är skyldig att försäkra att gästen får samtliga hyrda tjänster utförda och således är det trip.travel som ansvarar för eventuella ejutförda hyrda tjänster eller delar av tjänster.

trip.travel tar inget ansvar för ändringar eller ejutförnade av tjänster som orsakas av force majeure i gästens hemland eller i landet som gästen har bokat tjänster i (krig, allmänna oroligheter, strejker, terroristiska anfall, naturliga katastrofer, intervention av behöriga myndigheter och dylikt) vars följder omöjliggör det att gästen semestrar i den bokade logienehten. I sådana fall återbetalas förhandspenningen icke till gästen och inte heller godkännas den som förhandspenning för ett annat logi som gästen eventuellt skulle vilja reservera på en annan destination eller i en annan termin.

12. GÄSTENS SKYLDIGHETER

Gästen är skyldig att:

 • Ha med sig giltiga resehandlingar för alla gruppmedlemmar (inklusive barn) samt samtliga obligatoriska handlingar för husdjur (ifall husdjur är med på resan). Ifall gästen tappar bort dokumenten eller dokumenten blir stulna ansvarar gästen för kostnader som kan förekomma i samband med detta;
 • Handla enligt tull– och valutaförordningar som gäller i Kroatien och i länder som man reser igenom;
 • Kontrollera om denne behöver visum för att komma in i Kroatien eller transitvisum för transitländer. trip.travel erbjuder inte tjänster av visumutfärdandet och förbehåller sig rätten till att behålla erlagt hyresbelopp ifall gästen inte skaffar obligatoriska dokument för inträde i Kroatien;
 • På ankomstdagen betala resten av beloppet (ifall hela hyresbelopp inte hade betalats tidigare) antingen i trip.travel:s kontor eller direkt till uthyraren;
 • Vid ankomsten till bokad logienhet uppvisa till uthyraren voucher med specificerade antal personer och typ av tjänster som skall tillhandahållas;
 • Ankomma till logienheten med det antal personer och med den personstruktur som angavs till trip.travel vid bokningstillfället. Ifall det ankommer fler personer till logienheten eller personstrukturen icke motsvarar den som står i voucher har uthyraren rätt att vägra tjänster till personer som avviker från uppgifter som står på voucher eller att kräva extrabetalningen för dem;
 • Anmäla ankomst med husdjur så att uthyraren skulle kunna ge sitt medgivande. Ifall gästen ankommer med oanmält husdjur och insisterar att få utnyttja bokad logienhet tillsammans med husdjur har uthyraren rätt att vägra tjänster;
 • Handla enligt husets regler som gäller i bokat logienhet och samarbeta med uthyraren i den goda viljan.

Ifall dessa krav inte uppfyllas får gästen vägras reserverat logi utan rätt till återbetalning och utan rätt till skadestånd.

13. FÖRSÄKRING

Bagage transporteras av gästen själv på dennes egen risk. Således rekommenderas det till gästen att försäkra bagaget hos försäkringsbolag.

trip.travel ansvarar ej för förstört eller borttappat bagage samt för händelsen av bagagestjäl i logienheten. Förstört, borttappat eller stulet bagage ska gästen anmäla till logiuthyraren och till behörig polisstation.

Reservation får inte avbeställas utan avbeställningskostnader p.g.a. hälsoorsaker eller gästens sjukhusvistelse. Avbeställningskostnaders belopp räknas enligt skalan som är angiven i punkt 10.

14. TVISTLÖSNING

Gästen har rätt till klagomål enbart på grund av felaktigt publicerade fotografier eller felaktig publicerade informationen angående den bokade logienheten, med undantag då det riktiga tillståndet av logienheten är till gästens fördel. Vidare har gästen rätt till klagomål angående oreda eller orenhet i den bokade logienheten.

Gästen avsäger sig rätten till klagomål över samtliga fakta publicerade på trip.travel:s hemsida som gästen inte hade uppmärksammat samt över samtliga fakta som trip.travel:s personal tidigare hade varnat gästen om.

Gästen avsäger sig rätten till klagomål på samtliga övriga grunder och särskilt på grund av eventuella dåliga väderförhållanden, konfiguration och renhet av stränder, renhet och varutillgång i orten som logienheten befinner sig i, renhet och temperatur av havet samt alla liknande situationer och händelser som kan orsaka gästens missbelåtenhet, och som i och för sig inte är direktknutna till den bokade logienhetens kvalitet (exempelvis lokala problem med vattenförsörjning, avloppsbesvär, stor trängsel, stjäl eller förstörning av ägodelar och dylikt).

Varje sakligt klagomål skall resultera i borttagning av brister som nämndes i klagomålet och ifall detta är ogenomförbart skall gästen erbjudas ett annat logi. Ifall tjänsteleverantören inte har möjlighet att bortta brister från klagomålet samtidigt som trip.travel inte har möjlighet att erbjuda ett annat logi skall trip.travel på sin egen bekostnad återbetala inbetalat belopp till gästen. Det högsta klagomålsavgift får vara i höjden med det inbetalade beloppet. Gästen avsäger i förväg sig rätten till anspråk till skadestånd för vilka som helst till detta anknutna materiella eller omateriella skador (exempelvis bankkostnader för transfer av pengar, telefonkostnader, extra kostnader för bilbränsle, förlorad tid, stress, psykiska smärtor…).

Klagomål får gästen framföra enbart på ankomstdagen. Ifall gästen har ankommit till destinationen efter klockan 22.00 kan man undantagsvis acceptera klagomål som framföras fram till klockan 12.00 följande dag. Alla klagomål som framföras utanför den bestämda tidsramen ska avslås som ogrundade. Tiden mellan 22.00 och 8.00 borttas från bestämda tidsramar.

trip.travel har organiserat sin verksamhet således att gästen kan framföra sitt klagomål varje dag (inklusive lördagar, söndagar och helgdagar) mellan klockan 8.00 och 22.00. Ifall gästen inte har egen mobiltelefon hänvisas denne att kontakta trip.travel från uthyrarens telefon. Ifall alla inkommande trip.travel:s telefonlinjer är upptagna eller det är ingen som svarar hänvisas gästen att försöka igen eftersom klagomål som ställs utanför den bestämda tidsramen inte skall godtas.

Klagomålet får inte framföras via SMS, fax, e-post eller lämnas som meddelande på telefonsvarare: +385 21 456-456, +385 91 234-5644. Klagomålet skall framföras endast direkt via telefon. trip.travel förvarar ljudinspelningen av det framförda klagomålet såväl som ljudinspelningar av samtliga samtal som i anknytning till klagomålets lösning skall utspelas mellan gästen och trip.travel. I och med att gästen erkänner Allmänna villkor bekräftas det att denne har tagit till sin kännedom att ljudinspelningen av varje telefonsamtal mellan gästen och trip.travel förvaras, samt att gästen medger att ljudinspelningarna får användas som bevis i det eventuella tvistemålet.

trip.travel förbinder sig att omedelbart efter klagomålets framförande börja betrakta klagomålet som prioritet och börja jobba på dess lösning. Efter egen uppfattning om alla omständigheter (framför allt efter kontakt med tjänsteleverantör) är trip.travel skyldig att senast två timmar efter klagomålets ankomst uttala sig om dess berättigande. Ifall trip.travel inte uttalar sig inom den bestämda tidsramen (två timmar) har gästen rätt att lämna det reklamerade logiet. I sådant fall garanterar trip.travel att på sin egen kostnad återbetala erlagt belopp till gästen.

Ifall trip.travel bedömer klagomålet som berättigad får trip.travel ytterligare sex timmar att lösa klagomålet i och med att bortta klagomålets orsak. Gästen är skyldig att i den goda viljan samarbeta med både trip.travel:s representant och uthyraren så att klagomålets orsaker skulle kunna borttas. Ifall gästen på platsen inte accepterar den erbjudna klagomåletslösningen som motsvarar den hyrda och betalade tjänsten skall trip.travel varken godtaga ytterligare reklamation eller anses skyldig att svara på den.

Ifall det inte går att bortta berättigade orsaker till missbelåtenhet är trip.travel skyldig att hitta alternativt logi för gäster.

Jämförelsegrunder för det ursprungliga och det alternativa logiet är lokalitet och priset publicerade på trip.travel:s hemsida. Ifall det reklamerade logiet befinner sig på landet får trip.travel som alternativt logi erbjuda logi som befinner sig på den eller på den närmaste rivieran. Ifall den reklamerade logi befinner sig på en ö får trip.travel som alternativt logi erbjuda endast logi som befinner sig på samma ö. Som jämförbart pris betraktas samma pris samt priset som är 15 % högre eller lägre än det ursprungliga priset.

Ifall trip.travel erbjuder alternativt logi med lägre priset än det hyrda logiets har gästen rätt till återbetalning av prisskillnaden. Ifall trip.travel erbjuder alternativt logi med högre priset än det hyrda logiets prisskillnaden skall betalas av trip.travel.

Ifall gästen inte accepterar ett alternativt logi som är jämförbart med det reklamerade logiet (motsvarande lokalitet och pris) godtager trip.travel varken ytterligare reklamation eller anses skyldig att svara på den. Med accepterandet av det alternativa logiet avsäger sig gästen rätten till återbetalning av erlagt belopp för reklamerade logi.

Ifall trip.travel inom den bestämda tidsramen (sex timmar) inte borttar orsak till reklamation samt inte erbjuder alternativt logi till gästen har denne rätt att lämna reklamerade logiet samtidigt som trip.travel blir skyldig att på sin egen bekostnad återbetala till gästen det erlagda beloppet.

Ifall trip.travel bedömer att klagomålet är oberättigat skall trip.travel inte agera i borrtagning av klagomålets orsak. Gästen har möjlighet att acceptera detta beslut och att vistas i det hyrda logiet enligt tidigare bestämda villkor eller att begära från trip.travel att få erbjudan till ett alternativt logi, i vilket fall måste gästen betala hela hyresbelopp till den nya uthyraren. Med beslutet att vistats i det hyrda logiet avsäger gästen i förväg sig rätten till återbetalnings krav av erlagt belopp. Ifall gästen inte accepterar trip.travel:s beslut och därmed bestämmer sig att i efterhand kräva återbetalningen får gästen inte vistats i det reklamerade logiet. Gästen är skyldig att senast inom sju dagar efter slutet av reklamerade tjänstens termin lämna in klagomålet i skriftlig form (via e-post, fax eller med vanlig post). Klagomål som mottagas utanför den bestämda tidsramen, samt klagomål med ofullständig dokumentation (fotografier, uppgifter från andra trovärdiga källor…) skall inte tas i behandling.

trip.travel är skyldig att inom sju dagar efter klagomålets mottagande komma med skriftligt beslut angående det ordentligt anmälda klagomålet. I samband med informationssamling samt kontroll av klagomålets påståenden hos uthyraren får trip.travel skjuta up tidpunkt för klagomålets lösning i högst 14 dagar.

Tills trip.travel inte fattar beslut avsäger gästen sig rätten till att involvera någon tredje man, UHPA (Förening av kroatiska resebyråer) eller domstol samt att ge informationen till media. Ifall gästen agerar emot den bestämmelsen, oavsett om gästens påstående är berättigade eller inte, får trip.travel p.g.a. överträdelse av proceduren rätt till skadeståndskrav för skador som skulle förorsakas av sådant agerande av gästen.

Ifall gästen på platsen blir missbelåten med det varande tillståndet och lämnar objektet, och därefter på egen hand hittar ett annat logi utan att ge trip.travel chansen att inom den bestämda tidsramen av åtta timmar åtgärda orsak till missbelåtenhet eller erbjuda ett alternativt logi, får gästen varken rätt till återbetalnings krav eller rätt att överklaga och kräva skadestånd, oavsett om gästens anledningar var berättigade eller inte.

15. DOMSTOLS BEHÖRIGHET

Varenda tvist som eventuellt kan förekomma skall parter försöka lösa med frivillig överenskommelse. Ifall parter själva ej lyckas lösa tvisten är de ense om att tvisten skall lösas av behörig domstol i Wilmington.

På allt som inte är särskilt bestämt med Allmänna bestämmelser tillämpas lagar som är i kraft i Delaware, US.


Wilmington, DE, 01.01.2010