Pokaż wyniki

Czy chcesz dopasować rezultaty z danymi z mapy?

Nyní na Google Play

Opłata za rezerwację wybranej kwatery podzielona jest na dwie raty. Wpłata pierwszej raty dokonywana jest równocześnie z rezerwacją kwatery, po otrzymaniu polecenia zapłaty, druga zaś rata wpłacana jest w dniu przyjazdu gościa w biurze naszej agencji, w biurze partnerskiej agencji, położonym najbliżej zarezerwowanego obiektu lub bezpośrednio u właściciela obiektu. W zależności od rodzaju umowy z właścicielami, w poszczególnych przypadkach należy resztę kwoty wpłacić na rachunek bankowy agencji najpóźniej na 30 - 45 dni przed początkiem terminu rezerwacji. Wysokość zaliczki wynosi 50% ceny zakupionej usługi w Chorwacji. Zaliczka zostaje wpłacona na konto właściciela obiektu od razu po przyjęciu wpłaty przez agencję. W wyjatkowych przypadkach (np. w przypadku krótkiego terminu lub w przypadku gości, którzy do wjazdu na teren Republiki Chorwacji potrzebują wizy) do potwierdzenia rezerwacji niezbędna jest wpłata od razu 100% ceny usługi. Jeśli gość potrzebuje faktury, zobowiązany jest zgłosić to w trakcie wykonywania rezerwacji.

visa visa electron maestro master card

W celu potwierdzenia rezerwacji gość zobowiązany jest w terminie do 24 godzin (sobota, niedziela i państwowe święta nie wliczają się) od wysłania polecenia zapłaty dokonać wpłaty za rezerwację i przesłać agencji potwierdzenie tej wpłaty. Dokładny termin, do którego agencja zobowiązuje się zgłoszony termin przytrzymać pod opcją (pierwszeństwo zakupu dla zamawiającego) jest oznaczony na każdym wystawionym poleceniu zapłaty w rubryce 'czas na wpłatę'. Od momentu, kiedy gość wypełni i wyśle zgłoszenie rezerwacji w Chorwacji, przez następne 24 godziny dany termin zostaje wycofany z ogólnej sprzedaży, i prawo zakupu przypada osobie, która wysłała zgłoszenie. Rezerwacja kwatery przez innego gościa w tym samym terminie wówczas nie jest możliwa. Przytoczony termin jest w tym czasie na naszej stronie oznaczony żółtym kolorem. Jeżeli gość w danym terminie dokona wpłaty za rezerwację i jej potwierdzenie prześle agencji, to natychmiast po sprawdzeniu wpłaty zgłoszony termin zostanie oznaczony czerwonym kolorem, a w danym sezonie inna rezerwacja tej samej kwatery w tym samym terminie (lub choćby jego części) nie będzie możliwa. Jeżeli w przewidzianym terminie agencja nie otrzyma potwierdzenia wpłaty, wówczas uważa się, że gość zrezygnował z rezerwacji. Na naszej stronie zgłoszony termin po upłynięciu czasu na wpłatę przestanie być oznaczony żółtym kolorem i z powrotem zostanie oznaczony białym kolorem jako dostępny.

Agencja zobowiązuje się od razu po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy (lub po autoryzacji wpłaty kartą kredytową), e-mailem przesłać osobie wpłacającej wszystkie ważne informacje dotyczące kwatery, takie jak: *imię i nazwisko właściciela obiektu *adres obiektu *numery telefonów stacjonarnych w samym obiekcie *wszystkie ważne telefony kontaktowe (telefon domowy, telefon w pracy, telefon komórkowy i faks) W przypadku możliwych problemów ze znalezieniem danego adresu, wyślemy Państwu e-mailem wskazówki, jak najłatwiej dojechać do wybranego obiektu.

Po wpłynięciu zaliczki na nasze konto lub po autoryzacji transakcji wykonanej kartą kredytową, voucher zostanie wysłany na Państwa adres e-mailowy. Na voucherze, przy informacjach związanych z właścicielem i adresem wynajmowanej kwatery, oznaczona jest pozostała kwoty, którą gość powinien wpłacić w dniu przyjazdu u właściciela obiektu. Po przyjeździe do obiektu wręczą Państwo voucher gospodarzowi, a on, po zapłaceniu pozostałej kwoty, wręczy Państwu klucze do zarezerwowanej kwatery w Chorwacji. Jeśli druga część kwoty za rezerwację kwatery podlega wpłacie na rachunej agencji, voucher zostanie przesłany gościowi po wpłacie drugiej części. Po przyjeździe do obiektu wręczą Państwo voucher gospodarzowi, a on wręczy Państwu klucze do zarezerwowanej kwatery w Chorwacji. Jeśli kwota za rezerwację została wpłacona od razu w całości, wówczas voucher zostanie Państwu przesłany e-mailem po wpłynięciu środków na nasz rachunek bankowy. Po przyjeździe do obiektu wręczą Państwo voucher gospodarzowi, a on wręczy Państwu klucze do zarezerwowanej kwatery w Chorwacji.