Condiţii

1. NOTĂ INTRODUCTIVĂ - CONDIŢII GENERALE DE FURNIZARE SERVICII DE CAZARE

Agenţia turistică trip.travel LLC, 108 West 13th Street, Wilmington, DE 19801 (ulterior în text, trip.travel), garantează pentru autenticitatea prezentării fotografice şi informaţiile caracteristicilor unităţilor de cazare pe care le oferă, şi care sunt disponibile pe paginile internet , precum şi pentru autenticitatea condiţiilor în care se oferă acestea.

Agenţia se obligă să asigure oaspetelui cazarea în capacităţile închiriate în perioada rezervată, în afara cazului de circumstanţe excepţionale (război, nelinişti, greve, atacuri teroristice, deranjamente sanitare, dezastre naturale, intervenţii ale autorităţilor competente, etc.).

Prin închirierea uneia sau mai multor unităţi de cazare din programul trip.travel-ului oaspetele intră în relaţie legală cu trip.travel-ul, confirmând prin aceasta că este de acord cu aceste Condiţiile generale de furnizare servicii de cazare (în continuare: Condiţii generale). Toate detaliile publicate în aranjament reprezintă o obligaţie legală atât pentru oaspete cât şi pentru trip.travel. Aceste Condiţii generale sunt baza pentru soluţionarea eventualelor litigii dintre oaspete şi trip.travel-ul, şi de aceea se îndrumă oaspetele să le citească obligatoriu, cu atenţie înaintea achitării avansului.

2. CONŢINUTUL OFERTEI

trip.travel oferă servicii de cazare particulară şi hotelieră, precum şi cazare în faruri.

Tipurile şi desemnările unităţilor de cazare din oferta de cazare particulară a trip.travel-ului:

A - apartament, unitate de cazare individuală, care cuprinde una sau mai multe camere, bucătărie proprie, cel puţin o baie proprie. În întreg imobilul se pot afla unul sau mai multe apartamente, garsoniere sau camere. Într-o parte separată a imobilului de obicei trăiesc proprietarii sau familia proprietarului.

AS – garsonieră (studio), unitate de cazare în care camera de dormit, camera de zi, sufrageria şi bucătăria se află în aceeaşi încăpere sau camera de dormit se află la galerie (în aceeaşi încăpere suspendat). Garsoniera are baie proprie. În întreg imobilul se pot afla unul sau mai multe apartamente, garsoniere sau camere. Într-o parte separată a imobilului de obicei trăiesc proprietarii sau familia proprietarului.

S – cameră, unitate de cazare cu spaţiu de dormit asigurat. Cel mai des au baie proprie, dar există posibilitatea utilizării comune a băii, cu alte camere. În unele imobile au la dispoziţie o bucătărie comună, a cărei utilizare se plăteşte cel mai des suplimentar. În majoritatea cazurilor oaspeţii nu au posibilitate preparării individuale de mâncare, dar atunci cel mai des există posibilitatea plăţii suplimentare pentru mic dejun, demipensiune sau pensiune completă. În întreg imobilul se pot afla unul sau mai multe apartamente, garsoniere sau camere. Într-o parte separată a imobilului de obicei trăiesc proprietarii sau familia proprietarului.

K - casă, unitate de cazare care include întregul imobil. Se compune din una sau mai multe camere, camera de zi, bucătărie şi minim o baie. În imobil nu stau alţi oaspeţi nici proprietarii.

Litera mică din cifra cazării înseamnă că imobilul cuprinde câteva unităţi de cazare, indiferent de faptul că sunt incluse în oferta trip.travel-ului sau în ele trăiesc proprietarii. Exemplu, dacă privim apartamentul cu desemnarea A-456-c, imediat putem să concludem că în imobilul 456 se găsesc încă minim două apartamente (apartamentul "a" şi apartamentul "b").

Numerele din paranteză indică capacitatea unităţii de cazare, respectiv repartizarea paturilor. Numărul din stânga indică paturile de bază, iar cel din dreapta numărul celor ajutătoare. Exemplu, desemnarea A-456-c (4+2) înseamnă că apartamentul "c" din imobilul 456 are patru paturi de bază şi două ajutătoare.

Într-o cameră se pot afla cel mult două paturi de bază. Toate paturile suplimentare din acea cameră se consideră ajutătoare. Ca şi ajutătoare se tratează şi toate paturile care se află în bucătărie, sufragerie sau camera de zi. Paturile ajutătoare din unităţile de cazare din oferta trip.travel-ului de obicei sunt paturi clasice, mai rar canapele extensibile, şi foarte rar paturi pliabile. Poziţia şi aspectul paturilor ajutătoare cel mai bine se pot verifica pe schiţă şi fotografiile unităţii alese.

3. DEPUNEREA DE SOLICITĂRI

Dacă oaspetele nu are posibilitatea de a rezerva singur serviciul care corespunde cel mai mult cererilor lui, este liber să apeleze pentru ajutor la personalul trip.travel-ului. Solicitările se depun prin email (info@trip.travel). Fiecare solicitare trebuie să conţină în mod clar criteriile fundamentale în baza cărora va crea personalul trip.travel oferta (cel puţin perioada, numărul de persoane, vârsta şi locaţia preferată, precum şi toate cererile speciale ale oaspetelui). În caz de necesitate, oaspetele poate contacta telefonic trip.travel-ul, dar solicitarea finală trebuie depusă prin email.

După ce a definit serviciul dorit, oaspetele crează cererea oficială de rezervare.

4. CREAREA CERERII DE REZERVARE

Crearea cererii de rezervare a cazării, se efectuează simplu pe paginile de internet a trip.travel-ului, completând formularul prevăzut pentru aceasta. Cererile se primesc şi personal, la sediul trip.travel şi la sediile subagenţilor trip.travel-ului care sunt autorizaţi să vândă capacităţi de cazare din oferta trip.travel-ului. Cu ocazia cererii oaspetele este obligat să completeze toate informaţiile care se solicită în formularul prevăzut pentru rezervare, respectiv cu ocazia efectuării cererii la sediul trip.travel sau la sediile subagenţilor trip.travel-ului, să prezinte toate documentele strict necesare pentru derularea procedurii prescrise.

5. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Oaspetele acordă voluntar datele personale. Datele personale ale oaspetelui sunt necesare pentru procesul realizării serviciului solicitat, şi se vor folosi şi pentru comunicarea reciprocă. trip.travel se obligă să nu scoată din firmă datele personale ale oaspetelui sau să nu le dea unei terţe persoane, doar în scopul realizării serviciului solicitat. Oaspetele îşi dă acordul ca datele sale personale să pot fi folosite în scopul acţiunilor de marketing ale trip.travel-ului.

6. PLATA

Plata pentru rezervare se poate efectua prin transfer bancar (cheltuielile bancare sunt suportate de către oaspete, EU-SHA) sau cu cardul de credit (cheltuielile bancare sunt suportate de către oaspete).

La achitarea cu carte de credit, contul plătitorului va fi debitată contravaloarea în € a sumei din avizul de platăi.

Pentru a confirma rezervarea făcută, oaspetele plăteşte în avans 50% din suma totală a rezervării.

Suma restantă până la valoarea totală a pachetului, oaspetele o achită pe câteva căi:

 • în ziua sosirii, în numerar, direct proprietarului de cazare,
 • cel târziu o lună de zile înainte de sosire cu card de credit sau în contul bancar al trip.travel-ului, respectiv al subagentului trip.travel-ului,

În cazuri deosebite (de ex., în cazul rezervărilor a căror valoare totală nu depăşeşte 300 € sau în cazul rezervărilor oaspeţilor cărora pentru intrarea în Republica Croaţia le este necesară viză) este necesară achitarea 100% a sumei totale de rezervare înaintea confirmării rezervării.

Oaspetele va afla suma avansului şi modul de plată al sumei restante, cu ocazia trimiterii facturii.

Dacă suma achitată nu soseşte în contul bancar al agenţiei până la sosirea oaspetelui în concediul anual, oaspetele se obligă să trimită agenţiei confirmarea tranzacţiei bancare efectuate (SWIFT). Dacă doreşte să evite costuri bancare suplimentare cauzate de emiterea confirmării SWIFT, are posibilitate de a trimite declaraţia de plată completată şi semnată, anexând copia cărţii de identitate sau paşaportului, după primirea căruia agenţia îi va transmite voucherul.

Prin achitarea rezervării oaspetele confirmă că este familiarizat în întregime cu toate caracteristicile şi condiţiile în care se oferă specifica unitate de cazare. Prin actul achitării rezervării tot ce este prevăzut în aceste condiţii devine obligaţie legală atât pentru oaspete, cât şi pentru trip.travel.

7. CONŢINUTUL ŞI PREŢUL ARANJAMENTULUI

Preţurile publicate în paginile trip.travel-ului variază de la imobil la imobil, şi sunt subliniate aparte alături de fiecare unitate de cazare. Preţurile unităţilor de cazare sunt publicate în Euro. Preţurile indicate pentru cazarea în hotel şi pentru cazarea în faruri, includ doar acele servicii care sunt descirse alături de unitatea de cazare aleasă. Preţurile indicate pentru cazarea privată includ: închirierea zilnică a unităţii de cazare, aşternuturi, bucătărie dotată cu vasele şi tacâmurile necesare (în afară de cazul în care se închiriază cameră fără utilizare de bucătărie), consumul de apă, curent electric şi gaz (cu excepţia anumitor imobile din cadrul turismului de tip robinzon).

Serviciile suplimentare sunt acele servicii care se oferă la unitatea de cazare, dar nu sunt incluse în preţul închirierii acesteia (servicii de masă, utilizarea maşinii de spălat haine, închirierea de barcă, etc.), şi de aceea oaspetele le achită separat şi cu condiţia că le foloseşte cu adevărat. Dacă trip.travel dispune de lista de preţuri a serviciilor suplimentare, o va publica în paginile de internet. Dacă trip.travel nu dispune de lista de preţuri a serviciilor suplimentare, preţurile vor fi stabilite direct cu furnizorul de servicii. Pentru majoritatea serviciilor suplimentare oaspetele plăteşte direct furnizorului de servicii, pe când altele se plătesc cu ocazia confirmării rezervării.

Deşi majoritatea serviciilor suplimentare sunt opţionale, există şi acelea de caracter obligatoriu (de ex. plată suplimentară pentru curăţenia finală, transfer excepţional până la imobil, înregistrarea oaspeţilor, etc.).

Având în vedere că de unele servicii suplimentare depinde şi disponibilitatea cazării dorite (de ex. masă, animale favorite, utilizarea paturilor suplimentare...), şi având în vedere că nu toate serviciile suplimentare (de ex. barcă, loc de acostare pentru barcă, internet...) trebuie să fie întotdeauna disponibile, oaspetele este obligat să anunţe cu ocazia creării cererii de rezervare toate servicile suplimentare dorite.

În cazuri rare oaspetele va trebui să plătească direct furnizorului de servicii, înainte de începerea utilizării cazării închiriate, un depozit în numerar. Depozitul serveşte furnizorului de servicii ca şi garanţie că oaspetele nu va aduce daune în cazarea închiriată. În ziua plecării, oaspetelui i se va returna depozitul în întregime, dar doar după ce furnizorul de servicii determină că oaspetele a predat cazarea închiriată în acelaşi stare în care a şi preluat-o.

Despre toate plăţile suplimentare obligatorii, suma exactă a plăţii suplimentare a serviciilor dorite şi eventuale depozite, precum şi despre modul lor de plată, oaspetele va fi anunţat cel târziu cu ocazia trimiterii facturii.

trip.travel îşi reţine dreptul la modificare a preţurilor publicate în paginile Web a trip.travel-ului în cazul în care furnizorul de serviciu modifică preţul cazării şi/sau serviciilor suplimentare. Dacă preţul unei anumite unităţi de cazare se modifică după solicitare, şi înaintea achitării avansului, trip.travel se obligă ca de îndată ce află despre modificare să informeze şi oaspetele, şi cu acordul oaspetelui să îi trimită un nou calcul.

Dacă preţurile cazării şi serviciilor suplimentare stabilite se modifică după achitarea avansului, trip.travel garantează oaspetelui că suma restantă va fi achitată conform calcului în baza căruia s-a decis oaspetele să rezerve unitatea de cazare specifică. În cazul în care furnizorul de servicii, respectiv trip.travel, scade preţul unităţii de cazare după ce oaspetele a confirmat rezervarea, oaspetele nu are dreptul la preţul nou, mai mic.

Părţile contractante sunt de acord că trip.travel are dreptul de a mări preţul înainte de începerea utilizării serviciilor, dacă după confirmarea rezervării s-a ajuns la creştere mai mare de 5% a cursului valutar convenit sau la creşterea altor cheltuieli care au influenţă asupra preţul serviciului, şi despre care trip.travel nu a ştiut nici nu a avut cum să ştie. Oaspetele are dreptul de a anula rezervarea dacă creşterea preţului convenit depăşeşte 10%. În acel caz oaspetele are dreptul la returnarea sumei achitate până atunci, fără dreptul la daune ulterioare. Banii se returnează oaspetelui în contul bancar pe cheltuiala agenţiei.

Toate preţurile prevăzute în pagina internet se referă la o şedere mai lungă de patru nopţi. Menţionăm procentajele creşterii preţului dacă este vorba despre o şedere mai scurtă:

 • Pentru patru nopţi, preţurile prevăzute se măresc cu 20,00%.
 • Pentru trei nopţi, preţurile prevăzute se măresc cu 33,33%.
 • Pentru două nopţi, preţurile prevăzute se măresc cu 50,00%.
 • Pentru o noapte, preţurile prevăzute se măresc cu 75,00%.

Dacă în anul în curs este înaintată cererea de rezervare de către oaspetele care în sezonul anterior s-a folosit de serviciile trip.travel-ului ca şi membru al unui grup mai mare, i se va acordă reducerea cuvenită doar cu condiţia că în sistemul trip.travel-ului este evidenţiat ca şi membru al grupului menţionat.

Rezervări anulate sau nerealizate nu influenţează asupra creşterii reducerii aprobate.

Oaspeţii subagenţilor nu au dreptul la reducerile prevăzute, şi se pot folosi de reducerile oferite de către subagent în conformitate cu politica sa de afaceri.

La serviciile publicate în oferta last minute nu se aplică alte reduceri suplimentare.

8. CLASIFICAREA ŞI DESCRIEREA SERVICIULUI

Unităţile de cazare oferite sunt descrise conform clasificării oficiale ale organizaţiei turistice locale la data eliberării permisului de lucru şi conform stării reale a unităţii de cazare la data vizitei şi prelucrării de către echipa de teren trip.travel.

Standardele de cazare, hrană, servicii şi alte norme ale diferitelor locuri şi ţări sunt diferite şi nu pot fi comparate. Informaţiile primite de către oaspete la locul vânzării, nu obligă trip.travel-ul în mai mare măsură decât informaţiile publicate în paginile de internet ale agenţiei.

Repartizarea camerelor/apartamentelor în hotel este făcută de către recepţia hotelului. Dacă oaspetele nu a stabilit în mod explicit cameră/apartament cu proprietăţi speciale, va accepta orice cameră/apartament care îi va fi repartizat/ă în acord cu voucherul său.

trip.travel garantează că furnizorul de servicii va asigura în fiecare unitate de cazare, în conformitate cu numărul de persoane pentru care este menită, vase de bucătărie şi tacâmuri de mâncare corespunzătoare. Fiecare oaspete trebuie să fie primit într-o unitate de cazare curată şi ordonată, şi pe fiecare oaspete îl vor aştepta aşternuturi curate. Pentru oaspeţi care stau mai mult de o săptămână, aşternuturile se vor schimba o dată la săptămână. Furnizorul de servicii nu este obligat să asigure oaspetelui prosoape.

În ziua sosirii oaspeţii sosesc la unitatea de cazare după orele 14.00, şi în ziua plecării părăsesc unitatea de cazare înainte de ora 10.00. Furnizorul de servicii va aduce în termenul de 4 ore unitatea de cazare în starea corespunzătoare pentru primirea noilor oaspeţi.

Cheia unităţilor de cazare închiriate se predă de către furnizorul de servicii în imobil.

9. DREPTUL AGENŢIEI LA MODIFICĂRI ŞI ANULARE

trip.travel poate propune schimbarea unităţii rezervate sau poate anula în întregime sau parţial capacităţile de cazare închiriate dacă înaintea sau în timpul duratei concediului apar circumstanţe excepţionale legate în mod exclusiv de cazarea închiriată, care nu se pot evita nici înlătura (de ex. deranjamente sanitare şi altele), şi dacă ar fi apărut în timpul publicării şi vânzării programului, ar fi fost motiv justificat pentru agenţie să nu publice oferta, şi să nu primească cereri şi confirmări de închirieri pentru acele unităţi de cazare.

Dacă trip.travel are posibilitatea de a oferi oaspetelui cazare alternativă, schimbarea cazării rezervate poate fi efectuată doar cu acordul oaspetelui. Dacă cazarea alternativă este mai ieftină decât cea anulată, trip.travel se obligă să returneze oaspetelui diferenţa de preţ pe cheltuiala agenţiei. Dacă cazarea alternativă este mai scumpă decât cea anulată, trip.travel îşi reţine dreptul de a factura diferenţa de preţ.

trip.travel are datoria de a înştiinţa toţi oaspeţii care au confirmat prin achitarea avansului sosirea lor, despre modificarea rezervării sau anulare imediat după apariţia circumstanţelor excepţionale, şi în imposibilitatea găsirii de cazare alternativă să le returneze suma achitată a rezervării, mărită cu cheltuielile bancare pentru trimiterea banilor pe cheltuiala agenţiei. Oaspetele se obligă să furnizeze confirmarea nivelului cheltuielilor bancare.

Această dispoziţie se aplică doar cu condiţia că circumstanţele excepţionale apărute nu sunt cauzate de forţă majoră, şi că sunt legate în mod exclusiv de cazarea rezervată. În cazul schimbării sau anulării cazării rezervate, cauzate de forţă majoră, se vor aplica prevederile articolului 11.

10. DREPTUL OASPETELUI LA MODIFICĂRI ŞI ANULARE

Oaspetele poate modifica rezervarea deja definită doar dacă furnizorul de servicii se declară de acord, şi acelea pot cuprinde: modificarea purtătorului rezervării, perioadei rezervării, numărului de persoane, vârstele persoanelor, şi tipurile serviciilor de bază sau suplimentare rezervate. Cererea de modificare a rezervării se înaintează pe în scris (prin email, fax sau poştă). Prelucrearea modificărilor se facturează la pauşal cu suma de 90 € pe modificare (calcul nou). În cazul în care oaspetele după modificarea convenită şi confirmată, solicită o nouă modificare a rezervării, aceasta se taxează din nou cu 120 €, deşi noii parametrii corespund în totalitate parametrilor rezervării confirmate iniţial.

Dacă oaspetele doreşte să anuleze cazarea rezervată, trebuie să o facă în scris (prin email, telefon sau poştă).

Data la care a primit trip.travel notificarea scrisă despre anulare, este baza pentru calculul cheltuielilor de anulare, şi aceasta în felul următor:

 • Pentru anulare până la 29 de zile înaintea începerii utilizării serviciilor achiziţionate, în numele cheltuielilor manipulative şi administrative, trip.travel facturează 30% din preţul total al cazării achiziţionate. Restul de bani se înapoiază oaspetelui pe cheltuiala beneficiarului.
 • Pentru anulare cu 28 până la 22 de zile înaintea începerii utilizării serviciilor achiziţionate, în numele cheltuielilor manipulative şi administrative, trip.travel facturează 40% din preţul total al cazării achiziţionate. Restul de bani se înapoiază oaspetelui pe cheltuiala beneficiarului.
 • Pentru anulare cu 21 până la 15 zile înaintea începerii utilizării serviciilor achiziţionate, în numele cheltuielilor manipulative şi administrative, trip.travel facturează 60% din preţul total al cazării achiziţionate. Restul de bani se înapoiază oaspetelui pe cheltuiala beneficiarului.
 • Pentru anulare cu 14 până la 8 zile înaintea începerii utilizării serviciilor achiziţionate, în numele cheltuielilor manipulative şi administrative, trip.travel facturează 80% din preţul total al cazării achiziţionate. Restul de bani se înapoiază oaspetelui pe cheltuiala beneficiarului.
 • Pentru anulare cu 7 până la 0 zile înaintea începerii utilizării serviciilor achiziţionate, trip.travel facturează 100% din preţul total al cazării achiziţionate.
 • Dacă oaspetele nu se prezintă la destinaţie sau dacă anulează serviciile achiziţionate după începerea utilizării, oaspetele nu are dreptul la solicitarea ulterioară a sumei achitate.

Dacă clientul anulează cazarea rezervată cu una sau mai multe reduceri recunoscute, la calcularea penalităţilor de anulare, reducerile nu sunt luate în considerare şi penalizarea de anulare va fi calculată din preţul întreg al rezervării.

Dacă într-adevăr au apărut cheltuieli mai mari decât cele expuse anterior, trip.travel îşi reţine dreptul facturării cheltuielilor reale.

Cheltuielile de anulare prevăzute se aplică şi la modificarea parametrilor de rezervare, dacă furnizorul de servicii nu este de acord cu eventualele modificări ale acestora, respectiv cu transferul avansului achitat în favoarea unui alt calcul.

Înlocuirea unităţii de cazare rezervate cu alta (proprietar diferit) se consideră anulare a unităţii de cazare rezervate. În acel caz de asemenea se facturează oaspetelui cheltuieli de anulare conform scalei prevăzute, pe când eventuala diferenţă va fi recunoscută oaspetelui pentru noua rezervare. Pentru noua rezervare trip.travel va acorda oaspetelui reducere deosebită de 10% din suma rezervării anulate.

Dacă oaspetele găseşte înainte de anularea rezervării capacităţii de cazare achiziţionate, un nou utilizator al aceleaşi rezervări, trip.travel va taxa doar cheltuielile cauzate de înlocuire.

Dacă rezervarea se anulează din cauza decesului oaspetelui (purtătorului de rezervare) sau membrului familiei sale imediate, trip.travel va taxa doar cheltuielile minime de anulare rezervare (30%). Această prevedere se va aplica în cazul de deces al oricărui membru al grupului sau decesul membrului familiei sale imediate (partener de căsătorie, fraţi, surori, părinţi şi copii), dar cu condiţia că agenţia a avut la dispoziţie informaţia că acea persoană a fost anunţată ca şi membru al grupului.

Oaspetele este obligat să transmită agenţiei actul de deces, şi eventual confirmarea înrudirii persoanei decedate cu purtătorul de rezervare, respectiv cu membrul grupului.

Imediat după determinarea sumei exacte de bani care trebuie restituită oaspetelui, se va efectua restituirea sumei achitate pe cheltuiala oaspetelui.

Anularea rezervării din orice alte motive, se va soluţiona întotdeauna prin facturarea obligatorie a cheltuielilor de anulare conform scalei prevăzute.

Dacă oaspetele nu soseşte la cazarea rezervată până la orele 20.00 în ziua începerii utilizării serviciului achiziţionat, şi nu a informat nici trip.travel-ul nici furnizorul de servicii despre motivele eventualei sale întârzieri, rezervarea va fi considerată anulată în ziua sosirii, iar cheltuielile de anulare vor fi taxate conform scalei prevăzute. În cazul în care furnizorul de servicii între timp a primit alţi oaspeţi, oaspetele nu are drept la reclamaţie şi pierde dreptul la restituirea sumei achitate.

11. OBLIGAŢIILE AGENŢIEI

trip.travel este obligat să se îngrijească de punerea în aplicare a serviciilor, precum şi de alegerea executantului de servicii, şi să se îngrijească de drepturile şi interesele oaspetelui în conformitate cu bunele obiceiuri din turism.

trip.travel este obligat să se asigure că oaspetelui i se oferă toate serviciile achiziţionate, şi astfel răspunde oaspetelui pentru orice posibilă neexecutare de serviciu achiziţionat sau o parte a serviciului.

trip.travel elimină orice responsabilitate în cazul modificării sau neexecutării de servicii cauzate de forţă majoră pe teritoriul ţării oaspetelui sau pe teritoriul ţării în care ar trebui să fie executat serviciul (război, revolte, acţiuni teroristice, catastrofe naturale, intervenţia instituţiilor competente şi altele) care are ca şi urmare imposibilitatea oaspetelui de a petrece concediul în unitatea de cazare rezervată. În acele cazuri avansul achitat nu se returnează oaspetelui, nici nu este posibil a îl recunoaşte ca şi avans achitat pentru o cazare alternativă pe care oaspetele ar dori eventual să rezerve la altă destinaţie sau în altă perioadă.

12. OBLIGAŢIILE OASPETELUI

Oaspetele este obligat:

 • să posede documente de călătorie valabile pentru toate persoanele (inclusiv documente de călătorie pentru copii şi documentele obligatorii pentru animale favorite). Cheltuielile pierderii sau furtului de documente în timpul călătoriei sunt suportate de către oaspete;
 • să respecte reglementările vamale şi valutare ale Republicii Croate, precum şi a ţării prin care trece în timpul călătoriei;
 • să verifice dacă are nevoie de viză pentru intrarea în Republica Croată sau pentru ţările de tranzit. trip.travel nu oferă servicii de obţinere viză, şi îşi reţine dreptul de a reţine suma de rezervare achitată în cazul în care oaspetelui nu îi sunt eliberate documentele necesare pentru intrarea în Republica Croată;
 • să achite în ziua sosirii sale la sediul agenţiei sau direct proprietarului cazării, partea restantă a facturii dacă nu a făcut-o înainte;
 • să prezinte furnizorului de servicii cu ocazia sosirii sale la unitatea de cazare închiriată, voucherul cu numărul de persoane clar indicat şi tipul de servicii care trebuie să-i fie oferite;
 • să vină la unitatea de cazare în numărul exact şi în structura de persoane exactă pe care le-a anunţat agenţiei. Dacă la unitatea de cazare sosesc mai multe persoane sau diferită structură de persoane decât ceea ce este indicat în voucher, furnizorul de servicii are dreptul de a refuza serviciile persoanelor neanunţate sau să solicite plata suplimentară pentru acestea;
 • să anunţe sosirea cu animale favorite pentru ca furnizorul de servicii să-şi dea anterior acordul explicit. Furnizorul de servicii are dreptul de a refuza serviciul oaspeţilor dacă aceştia insistă ca animalele favorite neanunţate să se folosească de cazarea închiriată;
 • să respecte regulile casei unităţii de cazare închiriate, şi să colaboreze de bună credinţă cu furnizorii de servicii.

În cazul nerespectării acestor obligaţii, oaspetelui poate să-i fie refuzată cazarea rezervată, fără dreptul la restituirea sumei achitate şi fără drept la daune ulterioare.

13. ASIGURARE

Bagajul este transportat de către oaspete personal, pe risc propriu, şi astfel se recomandă asigurarea bagajelor la o casă de asigurare.

trip.travel nu este responsabil pentru bagajul distrus sau pierdut, precum nici pentru furtul de bagaje din unitatea de cazare. Anunţarea bagajului deteriorat, pierdut sau furat oaspetele o va adresa furnizorului de serviciu de cazare şi departamentului competent de poliţie.

Din motive de sănătate sau spitalizarea oaspetelui, nu este posibilă anularea rezervării fără facturarea de cheltuieli de anulare. Suma cheltuielilor de anulare se calculează în conformitate cu scala prevăzută la articolul 10.

14. SOLUŢIONAREA RECLAMAŢIEI

Oaspetele are dreptul la reclamaţie doar din cauza fotografiilor greşit publicate, respectiv informaţiilor indicate incorect, legate de unitatea de cazare închiriată, în afară de cazul când situaţia existentă este în favoarea oaspetelui. În plus, oaspetele are dreptul de obiecţie la dezordine şi murdărie în unitatea de cazare închiriată.

Oaspetele renunţă la dreptul de plângere cu privire la toate datele care sunt prevăzute în pagina internet a trip.travel-ului, şi pe care el nu le-a observat, precum şi cu privire la toate datele asupra cărora a fost avertizat anterior de către personalul trip.travel-ului.

Oaspetele renunţă la dreptul de a reclama din orice alt motiv, şi în deosebit dreptul la reclamaţie cu privire la eventuale condiţii climatice nefavorabile, configuraţia plăjii, curăţenia de pe plajă, curăţenia şi îngrijirea destinaţiei, curăţenia şi temperatura mării, şi în cazul tuturor situaţiilor şi întâmplărilor asemănătoare care pot provoca nemulţumirea oaspetelui, şi nu se referă direct la calitatea unităţii de cazare rezervate (de ex. probleme locale cu aprovizionarea de apă, probleme cu canalizaţia, aglomeraţie prea mare, furtul sau deteriorarea de bunuri proprii şi altele).

Fiecare reclamaţie rezultă în înlăturarea deficienţelor reclamate, şi dacă nu este posibil, cu oferta de cazare alternativă. Dacă furnizorul de servicii nu are posibilitatea de a înlătura deficienţele reclamate, şi trip.travel nu are posibilitatea de a oferi cazare alternativă, trip.travel va efectua rambursarea sumei achitate pe cheltuială proprie. Oaspetele renunţă anterior la solicitarea de orice daune legate, materiale sau nemateriale (de ex. cheltuielile bancare a trimtiterii de bani, cheltuieli de telefon, cheltuieli suplimentare de combustibil, pierderea de vreme, stres excesiv, daune morale...).

Reclamaţia poate fi făcută doar în ziua sosirii oaspetelui. Dacă oaspetele a sosit la destinaţie după orele 22.00, în mod excepţional se vor lua în concsiderare reclamaţii depuse următoarea zi până la orele 12.00. Toate reclamaţiile care vor fi depuse în afara termenului stabilit vor fi respinse ca şi nefondate, deoarece se va considera că sunt de natură speculativă.

Agenţiei i se acordă termenul de două ore după primirea reclamaţiei pentru a răspunde, iar dacă reclamaţia este fondată, alte şase ore pentru soluţionarea acesteia. Intervalul de la ora 22.00 până la ora 08.00 nu se calculează în termenul definit.

Reclamaţia nu poate fi depusă prin SMS, fax, email sau prin mesaj lăsat pe robotul telefonic. Reclamaţia se depune în mod exclusiv telefonic: +385 21 456-456, +385 91 234-5644. Agenţia păstrează înregistrarea audio a reclamaţiei primite, precum şi înregistrarea audio a fiecărei comunicaţii care urmează între oaspete şi trip.travel şi care va fi purtată în vederea soluţionării reclamaţiei. Prin acceptarea acestor Condiţii generale, oaspetele confirmă că îi este cunoscut faptul că înregistrarea audio a fiecărei convorbiri telefonice cu trip.travel-ul, se păstrează, şi să este de acord ca înregistrările audio să servească ca şi dovadă materială într-un eventual proces juridic.

trip.travel este organizat în aşa fel încât are posibilitatea de a primi reclamaţiile oaspeţilor în fiecare zi (inclusiv sâmbăta, duminica şi sărbători) între orele 8.00 şi 22.00. Dacă oaspetele nu are telefon mobil propriu, se îndrumă să contacteze trip.travel-ul prin telefonul furnizorului de serviciu. În cazul în care în acel moment sunt ocupate toate liniile telefonice de intrare a trip.travel-ului sau dacă nu răspunde nimeni la telefon, oaspetele este îndrumat să repete apelul telefonic, deoarece reclamaţii primite în afara termenului stabilit, nu vor fi luate în considerare.

Agenţia se obligă ca imediat după primirea reclamaţiei să înceapă să lucreze cu prioritate la soluţionarea acesteia. După ce verifică toate circumstanţele (în primul rând contactează furnizorul de servicii) agenţia se obligă să răspundă referitor la justificarea reclamaţiei, cel târziu la două ore după primirea acesteia. Dacă trip.travel nu răspunde în termenul definit (două ore), oaspetele obţine dreptul de a părăsi cazarea reclamată, şi trip.travel se obligă să-i returneze suma achitată pe cheltuială proprie.

În cazul în care trip.travel conclude că reclamaţia este justificată, i se acordă termenul de şase ore suplimentare pentru a soluţiona reclamaţia prin înlăturarea cauzelor reclamaţiei. Oaspetele este obligat să colaboreze cu reprezentantul trip.travel, precum şi cu furnizorul de servicii în intenţii bune pentru a se înlătura cauzele reclamaţiei. Dacă oaspetele nu acceptă la locul de faţă soluţia reclamaţiei oferite care corespunde serviciului rezervat şi achitat, trip.travel nu va accepta reclamaţia ulterioară a oaspetelui nici nu se va considera obligat să răspundă la aceasta.

Dacă legitimile cauze ale nemulţumirii nu pot fi înlăturate, trip.travel se obligă să găsească oaspeţilor cazare alternativă.

Măsura de comparabilitate între cazarea de bază şi cea alternativă sunt locaţia şi preţul prezentate în paginile internet ale trip.travel-ului. Dacă cazarea reclamată se află pe continent, trip.travel are dreptul de a oferi cazare alternativă care se află pe aceaşi rivieră sau cea învecinată. Dacă cazarea reclamată se află pe insulă, trip.travel are dreptul de a oferi doar cazare alternativă care se află pe acea insulă. Ca şi preţ comparabil este considerat acelaşi preţ, mai mare sau mai mic cu 15% decât cel iniţial. Dacă trip.travel oferă oaspetelui cazare alternativă mai ieftină decât cea închiriată, oaspetele are dreptul la restituirea diferenţei de preţ. Dacă trip.travel oferă oaspetelui cazare alternativă mai scumpă decât cea închiriată, diferenţa de preţ este suportată de către trip.travel.

Dacă oaspetele nu acceptă cazarea alternativă comparabilă cu cea reclamată (locaţie şi preţ corespunzătoare), trip.travel nu va accepta reclamaţia ulterioară a oaspetelui, nici nu se va considera obligat să răspundă la aceasta. Prin acceptarea cazării alternative, oaspetele declină dreptul la restituirea sumei achitate pentru cazarea reclamată.

Dacă trip.travel nu înlăturează deficienţele reclamate în termenul limită definit (şase ore) sau nu oferă oaspetelui cazare alternativă, oaspetele obţine dreptul de a părăsi cazarea alternativă, şi trip.travel se obligă să-i restituie suma achitată, pe cheltuială proprie.

Dacă trip.travel evaluează reclamaţia ca fiind nefondată, nu va acţiona pentru a înlătura cauzele reclamaţiei. Oaspetele are posibilitatea de a accepta o asemenea decizie şi să stea în cazarea închiriată conform condiţiilor anterior stabilite sau să solicite de la agenţie să-i ofere cazare alternativă, pe care este obligat să o achite cu preţul integral noului furnizor de servicii. Prin decizia de a sta în cazarea închiriată, oaspetele renunţă în avans la posibilitatea solicitării de restituire a sumei achitate. Dacă oaspetele nu acceptă decizia agenţiei, şi decide să solicite ulterior suma achitată, nu poate să stea în cazarea reclamată. Cel târziu la şapte zile de la sfârşirea perioadei serviciului reclamat, oaspetele se obligă să depună reclamaţia în scris (email, fax sau prin poştă). Reclamaţia primită în afara termenului stabilit, şi cu documentaţie incompletă (fotografii, informaţii din alte surse credibile...) nu va vi luată în considerare.

trip.travel are datoria să adopte o soluţie scrisă la reclamaţia depusă în mod corespunzător, în termen de şapte zile de la primirea acesteia. trip.travel poate amâna cu alte 14 zile termenul soluţionării reclamaţiei din cauza colectării de informaţii şi verificării afirmaţiei reclamaţiei cu furnizorul de servicii.

Până când trip.travel nu aduce o soluţie, oaspetele renunţă la medierea oricărei alte persoane, arbitrajul UHPA (Asociaţia Agenţiilor de Turism Croate), instituţii judiciare sau acordarea de informaţii la mass-media. Dacă oaspetele ar proceda împotriva acestei dispoziţii, din cauza încălcării procedurii, şi indiferent de baza afirmaţiei, trip.travel are dreptul de a solicita daune ulterioare care i-ar fi cauzate printr-o astfel de procedură a oaspetelui.

Dacă oaspetele la locul de faţă nu este mulţumit cu starea găsită, părăseşte imobilul şi din proprie iniţiativă găseşte altă cazare, astfel nu acordă agenţiei şansa să înlăture în termenul stabilit de opt ore, cauzele nemulţumirii sale sau să-i găsească eventual cazare alternativă, nu poate solicita restituirea banilor nici să pornească un proces pentru daune ulterioare, indiferent de faptul că motivele sale au fost întemeiate sau nu.

15. LITIGII

Orice eventual litigiu dintre părţi se va încerca să se soluţioneze de comun acord. În cazul în care părţile nu reuşesc să soluţioneze litigiul, sunt de acord ca litigiul să fie soluţionat de către tribunalul competent din Wilmington.

La tot ce nu este prevăzut în mod specific în aceste Condiţii generale, se aplică reglementările juridice ale Delaware, US.


Wilmington, DE, 02.01.2019