😉 BEZPLATNÉ storno (14 dní pred nástupom na dovolenku)

Predchádzajúca stránka

Môj výber

V "Mojom výbere" nie je uložený žiadny objekt.

Ubytovacie jednotky môžete uložiť klikom na Môj výber vo výsledkoch vyhľadávania alebo v prezentácii konkrétneho objektu.Porovnanie / Môj výber - Ako ho používať?

Porovnanie ubytovania

Ak si chcete pri výbere ubytovania pomôcť porovnaním vybraných ubytovacích jednotiek, využite možnosť   "Porovnanie ubytovania".

Ubytovacie jednotky, pri ktorých vo výsledkoch vyhľadávania označíte checkboxy, budú automaticky uložené na zoznam pre porovnanie. To môžete taktiež urobiť aj klikom na tlačidlo "Porovnanie" pri prezentácii jednotlivých ubytovacích jednotiek.

Keď označíte všetky jednotky, ktoré chcete porovnať, môžete kliknúť na nástrojovú lištu nad výsledkami vyhľadávania alebo v hornej časti stránky pri tlačidle "Porovnanie".

Aby ste mohli porovnať ceny a informácie o dostupnosti, musíte uviesť termín pobytu a počet osôb, pre ktoré hľadáte ubytovanie.

Ak chcete ubytovacie jednotky zoradiť podľa svojich priorít, kliknite na šípku a presuňte ich.

Ubytovaciu jednotku, ktorá vám najviac vyhovuje, si klikom na tlačidlo "Rezervuj" môžete zarezervovať už na stránke Porovnania ubytovania. Vybranú ubytovaciu jednotku môžete taktiež uložiť do Môjho výberu.Môj výber

Ak si skôr, než zadáte požiadavku na rezerváciu, chcete uložiť objekty, ktoré vás zaujali pri vyhľadávaní, využite možnosť "Môj výber".

Zaregistrujte sa na stránke Adriatic.hr, aby vám apartmány, ktoré zaradíte do Môjho výberu, boli vždy dostupné. Môj výber môžete používať aj bez prihlásenia, ale v tom prípade vám uložené apartmány nebudú dostupné z iných počítačov.

Po zapísaní kritérií, ktoré chcete použiť pri vyhľadávaní ubytovania, sa zobrazí prehľad vyhovujúcich objektov. Už v tomto prehľade máte k dispozícii tlačidlo "Môj výber", ktoré môžete nájsť aj pri prezentácii jednotlivých objektov - stačí, aby ste naň klikli a váš výber zostane uložený.

Keď skončíte vyhľadávanie, k objektom, ktoré ste si uložili, sa môžete vrátiť klikom na link Môj výber, ktorý sa nachádza na nástrojovej lište v hornej časti stránky. Ak sa nachádzate na stránke s výsledkami vyhľadávania, k vybraným objektom sa môžete vrátiť klikom na lištu "Môj výber".

Ak chcete porovnať ubytovacie jednotky z Môjho výberu, môžete využiť možnosť "Porovnanie ubytovania", kde v tabuľke môžete ľahšie porovnať rozdiely medzi jednotlivými ubytovacími jednotkami.

Hodnotenie klientov

croatia24.travel on Google Play

Platba za vybranú ubytovaciu jednotku sa realizuje v dvoch splátkach. Prvá časť sa platí vopred po prijatí výzvy k platbe a druhú časť klient platí v deň nástupu na dovolenku priamo majiteľovi objektu. V závislosti od formy zmluvy s prenajímateľmi je v osobitných prípadoch potrebné uskutočniť úhradu zvyšnej čiastky na devízový účet cestovnej kancelárie, a to najneskôr 30 pred nástupom na dovolenku. Výška akontácie je 50 % z celkovej ceny pobytu. Túto cestovná kancelária prevedie na bankový účet prenajímateľa objektu ihneď po prijatí platby. V niektorých prípadoch (napr. pri rezervácii krátkeho termínu alebo pri rezervácii klientov, ktorí potrebujú pre vstup do Chorvátska vízum) je potrebné pre potvrdenie rezervácie uhradiť ihneď 100 % celkovej ceny rezervácie. S výškou akontácie a spôsobom úhrady zvyšnej čiastky bude klient oboznámený pri príležitosti zaslania oficiálnej výzvy k plate. V prípade, ak klient požaduje faktúru (daňový doklad), povinný je to nahlásiť pri zaslaní požiadavky na rezerváciu.

visa visa electron maestro master card

Pre potvrdenie rezervácie sa klient zaväzuje v lehote do 24 hodín (nedele a štátne sviatky sa nepočítajú) od vystavenia výzvy k platbe uskutočniť platbu za rezerváciu a potvrdenie o úhrade následne zaslať cestovnej kancelárii. Presný dátum, do ktorého sa cestovná kancelária zaväzuje poskytnúť lehotu pre potvrdenie rezervácie (prednostné právo kúpy pre klienta), je uvedený v každej vystavenej výzve k platbe v rubrike 'lehota splatnosti'. Od momentu, kedy klient odošle požiadavku na rezerváciu až do vypršania lehoty pre potvrdenie rezervácie, sa rezervované dni stiahnu z ponuky a právo prednostnej kúpy patrí nositeľovi rezervácie. Počas trvania opcie rezervácia predmetného objektu zo strany iného klienta v rovnakom termíne nie je možná. Rezervované termíny sú na stránke označené žltou farbou. Ak v lehote splatnosti klient uskutoční platbu za rezerváciu a potvrdenie o úhrade pošle cestovnej kancelárii, hneď po preverení uskutočnenej platby bude rezervovaný termín označený na stránke červenou farbou. Tým v nasledujúcom období už nebude možné uskutočniť rezerváciu rovnakej ubytovacej jednotky, ktorá by sa čo len čiastočne prekrývala s potvrdeným termínom. Ak v stanovenej lehote cestovná kancelária neobdrží potvrdenie o realizácii platby, chápe to ako odstúpenie klienta od zadanej požiadavky na rezerváciu. Po uplynutí lehoty splatnosti už rezervovaný termín na stránke nebude označený žltou farbou a bude opäť vrátený do predaja.

Cestovná kancelária sa zaväzuje ihneď po pripísaní uhradenej platby na účet cestovnej kancelárie, resp. ihneď po autorizácii platby kreditnou kartou, zaslať klientovi mailom všetky dôležité informácie o ubytovaní v Chorvátsku, ktoré zahŕňajú: * meno a priezvisko majiteľa objektu * adresu objektu * telefónne číslo pevnej linky v samotnom objekte * všetky potrebné telefonické kontakty (domáci telefón, telefón do práce, mobil a fax) V prípade komplikovanejšieho príchodu na uvedenú adresu Vám mailom zašleme aj popis ako najľahšie nájsť vybraný objekt.

Ihneď po prijatí uhradenej čiastky na účet našej cestovnej kancelárie, alebo po autorizácii transakcie vykonanej kreditnou kartou, Vám e-mailom zašleme voucher. Vo voucheri bude popri všetkých informáciách o majiteľovi a adrese zakúpeného objektu osobitne vyznačená zvyšná čiastka, ktorú sa klient zaväzuje uhradiť majiteľovi objektu v Chorvátsku v deň nástupu na dovolenku. Pri príchode do zakúpeného objektu predložíte voucher majiteľovi objektu. Po úhrade zvyšnej čiastky Vám prenajímateľ odovzdá kľúče od zakúpenej ubytovacej jednotky. Ak sa zvyšná čiastka rezervácie platí na účet cestovnej kancelárie, voucher bude klientovi zaslaný po úhrade zvyšnej čiastky. Pri príchode do zakúpeného objektu predložíte voucher majiteľovi objektu a on Vám odovzdá kľúče od zakúpenej ubytovacej jednotky. Ak ste celú sumu rezervácie uhradili jednou platbou, voucher Vám bude zaslaný na Váš e-mail ihneď po pripísaní Vašej platby náš účet. Pri príchode do zakúpeného objektu predložíte voucher majiteľovi objektu a on Vám odovzdá kľúče od zakúpenej ubytovacej jednotky v Chorvátsku.