Kontakt, Betalning, Villkor

travel agency

trip.travel, LLC

108 West 13th Street
DE 19801 Wilmington
+420-533312321
info@trip.travel
www.croatia24.travel/sv/

croatia24.travel on Google Play

För att bekräfta bokningen är gästen skyldig att inom 24 timmar (lördagar, söndagar och nationella helgdagar räknas ej) efter offertens utskickande inbetala reservationen och att skicka till Adriatic.hr inbetalnings kvito. Exakt tidpunkt som Adriatic.hr förbinder sig att hålla anmälda terminer som option till (företräde för beställaren att hyra) är angiven på var och en utskickad offert under rubrik betalningstermin. Under 24 timmar efter tidpunkten då gästen fyllde i och skickade anmälan för reservation tas utvalda terminer bort från marknaden och anmälaren har företrädersätt till hyrning. Andra gäster kan inte reservera objektet i frågan under den utvalda terminen. Utvalda terminer märks med gul färg på hemsidan. Ifall gästen till förfallodagen betalar reservationen och skickar betalningskvitto till Adriatic.hr skall utvalda terminer direkt efter kontroll av inbetalning märkas med röd färg. Därefter blir det omöjligt att under löpande säsong reservera samma logienhet i termin som även delvis skulle överlappa den bekräftade terminen. Ifall Adriatic.hr på förfallodagen inte får inbetalningskvitto skall man anse att gästen har avstått ifrån anmäld reservation. Efter det skall anmälda terminer märkas återigen som tillgängliga med vit färg.

visa visa electron maestro master card

croatia24.travel förbinder sig att direkt efter pengarnas ankomst till kontot eller efter genomförd auktorisation av kreditkort skicka via e-post till Er samtliga viktiga uppgifter om logiet som omfattar: namn och efternamn av objektets ägare, objektets adress, fasta nätets telefonnummer i själva objektet, samtliga tjänliga kontakttelefoner (hemnummer, arbetsnummer, mobilnummer och fax) Ifall det finns svårigheter med att hitta objektets adress bifogar vi i e-post anvisningar som förklarar den enklaste vägen till objektet.

Direktkontakt med ägaren är det bästa sättet för Er att lösa eventuella tvekan eller nyuppkomna frågor. Men vi understryker att direktkontakt med ägaren före semesters början icke är er obligation utan enbart möjlighet som Ni har till sitt förfogande.

Efter inbetalnings ankomst till vårt konto eller efter genomförd auktorisation av kreditkortstransaktion skickar vi voucher till er e-post. Förutom uppgifter om ägare och adress av det hyrda objektet är på voucher särskilt angivet resterande belopp som gästen förbinder sig att på ankomstdagen betala till ägaren. Vid ankomsten till det hyrda objektet skall Ni ge voucher till uthyraren. Efter betalning av resterande belopp får Ni av uthyraren logienhetens nycklar. Ifall det resterande belopp betalas till Adriatic.hr:s konto skall gästen få voucher efter inbetalning av resterande belopp. Vid ankomsten till det hyrda objektet skall Ni ge voucher till uthyraren och därefter skall Ni av uthyraren få nycklar till bokad logienhet. Det är denna procedur som också gäller ifall hela hyresbelopp betalas på en gång.