Medulin

Medulin (italsky Medolino) je opčina ležící na jižní části Istrijského poloostrova v Chorvatsku cca 10 km jihovýchodním směrem od města Pula. Původně rybářská osada se rozkládá na břehu členitého a mělkého Medulinského zálivu. V roce 2011 zde žilo 2 777 obyvatel, v samosprávné oblasti ve stejném roce celkem 6 481.

Ekonomika města je založena na cestovním ruchu. Na poloostrově Vižula tvořícím okraj zálivu se nacházejí pozůstatky římské venkovské usedlosti (villa rustica) a antických náhrobků.

Istrie

(v jazyce lat Istria, chorvatsky Istra, slovinsky Istra, italsky Istria) je poloostrov vybíhající do Jaderského moře. Nachází se mezi Terstským a Kvarnerským zálivem a je rozdělen mezi Itálii (region Furlánsko-Julské Benátsko), Slovinsko (Pobřežně-krasový region) a Chorvatsko (Istrijská župa, Přímořsko-gorskokotarská župa).

Přístavy a města

Největšími přístavy na pobřeží jsou Terst v Itálii a Pula v Chorvatsku. Dalšími významnými městy jsou Koper ve Slovinsku nebo Poreč a Rovinj na chorvatském pobřeží.

Jaderské moře

neboli poněkud hovorově Jadran (zastarale Adriatické moře či Siné moře,italsky Mare Adriatico, slovinsky Jadransko morje, chorvatsky Jadransko more, srbsky Јадранско море, albánsky Deti Adriatik, řecky Αδριατική θάλασσα) je vedlejší část Středozemního moře, ležící mezi Apeninským a Balkánským poloostrovem, tj. mezi Apeninami a Dinárskými horami. Moře zaujímá plochu přibližně 160 000 km², dlouhé je 800 km a široké mezi 150 až 200 km. Na jihu je Otrantský průliv, široký 71 km, který spojuje Jaderské moře s Jónským mořem. Průměrná slanost vody činí 38,3 ‰, v severní části moře je o něco nižší vlivem přítoku říční vody.

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.